O nadaci

NADACE VARIETAS je nezisková organizace a hlavní účel nadace je komunikovat přínos cizinců pro českou společnost, podporovat integraci cizinců do společnosti, zachovat otevřenost České republiky vůči cizincům.

Otevřený

NADACE VARIETAS je nezisková organizace a hlavní účel nadace je komunikovat přínos cizinců pro českou společnost, podporovat integraci cizinců do společnosti, zachovat otevřenost České republiky vůči cizincům.

Účel nadace

Naším hlavním posláním nadace je ukázat přínos cizinců pro Českou republiku a zachovat otevřenost naší země.

Výše popsaného účelu bude nadace dosahovat poskytováním nadačních příspěvků a také vykonáváním následujících činností:          

  • pořádáním vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost,        
  • organizováním kulturních, sportovních a společenských akcí,    
  • informační a publikační činností se zaměřením na problematiku života cizinců v České republice,       
  • spoluprací s organizacemi s obdobným posláním,           
  • dalšími činnostmi dle rozhodnutí správní rady.

Vize nadace

Zakladatelem naší nadace je společnost TCCM s.r.o., která vidí za hlavní cíl poukázat na výhody rozmanitosti společnosti a otevřenost trhu. Sama zaměstnává 17 národností a působí v 22 státech.
Chceme poukázat na výhody, které přinášejí migranti pro stát a zaměřovat se na jejich přínos.

Přínos cizinců:

  • Pracovní síla - zaplňují mezery na trhu práce a pracují na pozicích o které obyvatelé hostitelské země nemají zájem, nebo naopak, přicházejí odborníci v různých oblastech. Oblasti s vyšší migrací tak bývají často místy inovací a vyšší produktivity.
  • Různorodost - kulturní a jazyková pestrost, obohacení společnosti
  • Zvýšený ekonomický růst - platí daně a tedy přispívají do státního rozpočtu. Často podnikají a vytvářejí příležitosti pro domácí obyvatelstvo.
  • Zlepšení demografického vývoje v hostitelské zemi což má za následek zpomalení stárnutí populace
  • Migrace má za následek inkluzivní růst podporující začlenění, tedy růst, o který se přičiní všichni a mají všichni prospěch z tohoto růstu. Jde o udržitelný rozvoj.

Chceme také poukázat na rozdíl v pojmech migrant a uprchlík. Média a veřejnost si je často sjednocují a zaměňují. Naše nadace chce poukázat nejen přínos cizinců, ale i rozdíl v pojmech.

Uprchlík: je osoba, která prchá před ozbrojeným konfliktem nebo pronásledováním a návrat domů může být pro danu osobu smrtelně nebezpečný. Kdo je uprchlík, je definováno v Úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu z roku 1967, dále je to Úmluva o uprchlících Organizace africké jednoty z roku 1969. Toto jsou základní dokumenty jejich právní základ a principy pronikly do dalších mezinárodních a národních zákonů a praxe. Jedna z nejdůležitějších zásad je, že uprchlíci by neměli být vráceni do situace, kde by byli opět ohroženi a tedy ani vyhnáni.

Migrant: je osoba, které nehrozí přímá hrozba pronásledováním nebo smrti. Důvody migrace tak mohou být různé: ekonomické, zlepšení vzdělání a nabrání odbornosti, spojení se s rodinou a touha po nových životních zkušenostech. Mají stále možnost vrátit se domů, mohou nadále požívat ochranu vlády v zemi, z které pocházejí.


podporujeme integraci cizinců v čr

sleduje jako hlavní myšlenku zachování otevřenosti České republiky vůči cizincům. Z toho důvodu je účelem nadace komunikovat přínos cizinců pro českou společnost, podporovat jejich integraci do společnosti a zachovat tak otevřenost České republiky. Tuto myšlenku šíříme zejména prostřednictvím vlastních projektů, například soutěží, odcenení a také prostřednictvím grantů, které vyhlašujeme průběžně.