Podpora rozvoje ukrajinské kultury přes oblast gastronomie rok 2018

Program „Podpora rozvoje ukrajinské kultury prostřednictvím národní gastronomie“ je určen žadatelům, kteří působí nebo chtějí působit v oblasti ukrajinské gastronomie a restauratérství na území České republiky.

Otevřený

GRANT JE UKONČENÝ

Co chceme podporovat?

  • Otevření restaurací zaměřených na ukrajinskou kuchyni s důrazem na její dlouhodobý provoz
  • Prezentace přínosu ukrajinské komunity v České republice
  • Umenšení stereotypů o příchozích z Ukrajiny

Na jaká kritéria budeme klást důraz?

  • Důraz na gastronomii a konkrétní ukrajinskou restauraci (její otevření) a její dlouhodobý provoz
  • Otevřená deklarace přínosu ukrajinské komunity pro Českou republiku, prezentace její kultury, eliminace obav ukrajinské komunity ukázat svůj původ.

V čem bude podpora spočívat?

Podpora bude poskytnuta ve formě PR služeb zaměřených na propagaci restaurace a marketingu při jejím otevření a v začátku provozu v hodnotě maximálně 200 tisíc. Grant tak nebude mít formu finančního příspěvku.

Kdo může žádat o příspěvek:

Nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty.

Kdo nemůže žádat o příspěvek:

Osoby, organizace a podnikatelské subjekty sídlící mimo území ČR
Osoby, organizace a podnikatelské subjekty poskytující své služby mimo ČR

Jaké náklady nebudou podpořeny:

Nákup pomůcek a vybavení restaurace
Vzdělávání personálu
Provozní náklady (mzdové náklady, náklady na energie, nájem prostor, atd.)
Nákup vozové techniky, náklady spojené s provozem vozové techniky

Nadace neposkytuje příspěvky zpětně

Proces žádosti

Datum a podrobnosti uzávěrky:
Systém grantového řízení je jednokolový.
Uzávěrka příjmu žádostí je 15.11.2018 v 12:00 hod. Do tohoto data je nutné žádost doručit v elektronické podobě. V listinné podobě je rozhodující razítko pošty na obálce, v každém případě je ale nutné zaslat do 15.11.2018 žádost v elektronické podobě.
Úspěšný žadatel bude kontaktován a následně mu bude zaslána darovací smlouva k podpisu. Informace o podpoře bude zveřejněna na stránkách naší nadace.
Maximální možná výše příspěvku: 200.000,- Kč na žadatele – ve formě PR služeb a marketingu spojeného s otevřením a začátkem provozu.

ŽÁDOST O GRANT

GDPR

Grantové pravidla


podporujeme integraci cizinců v čr

sleduje jako hlavní myšlenku zachování otevřenosti České republiky vůči cizincům. Z toho důvodu je účelem nadace komunikovat přínos cizinců pro českou společnost, podporovat jejich integraci do společnosti a zachovat tak otevřenost České republiky. Tuto myšlenku šíříme zejména prostřednictvím vlastních projektů, například soutěží, odcenení a také prostřednictvím grantů, které vyhlašujeme průběžně.