Účel nadace

NADACE VARIETAS je nezisková organizace a hlavní účel nadace je komunikovat přínos cizinců pro českou společnost, podporovat integraci cizinců do společnosti, zachovat otevřenost České republiky vůči cizincům.

Otevřený

Účel nadace

Naším hlavním posláním nadace je ukázat přínos cizinců pro Českou republiku a zachovat otevřenost naší země.

Výše popsaného účelu bude nadace dosahovat poskytováním nadačních příspěvků a také vykonáváním následujících činností:

  • pořádáním vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost,
  • organizováním kulturních, sportovních a společenských akcí,
  • informační a publikační činností se zaměřením na problematiku života cizinců v České republice,
  • spoluprací s organizacemi s obdobným posláním,
  • dalšími činnostmi dle rozhodnutí správní rady.


podporujeme integraci cizinců v čr

sleduje jako hlavní myšlenku zachování otevřenosti České republiky vůči cizincům. Z toho důvodu je účelem nadace komunikovat přínos cizinců pro českou společnost, podporovat jejich integraci do společnosti a zachovat tak otevřenost České republiky. Tuto myšlenku šíříme zejména prostřednictvím vlastních projektů, například soutěží, odcenení a také prostřednictvím grantů, které vyhlašujeme průběžně.