Vedení nadace

Otevřený

Lidé v nadaci

Kamil Vacek

Karel Vacek

předseda správní rady

Uspěsná země je ta, která je otevřená novým lidem, jejich nápadům a energii.

Petr Lukáš

Petr Lukáš

člen správní rady

Hristina Gjorgjeska Panov

Hristina Gjorgjeska Panov

členka správní rady

Chci věřit, že budeme žít ve světě, kde bez problémů spolupracují tisíce a miliony cizinců na společných cílech. Sapiens vládnou světu, protože jsme jediný tvor, který může flexibilně spolupracovat ve velkém počtu.

Ale sapiens mají take předsudky. Neměli bychom podceňovat lidi kvůli našim předsudkům, odkud pocházejí, nebo jakým jazykem mluví. Jsem pevně přesvědčena, že kulturní rozmanitost může jen pozitivně ovlivnit krajinu, pokud ví, jak tuto rozmanitost přijmout a etablovat. Rozmanitost přináší více inovací, budování vztahů, lepší schopnosti řešit problémy, učit se a odměňovat v pracovním prostředí. V tomto světě ještě nežijeme a musíme to budovat. Každý příspěvek je důležitý a doufám, že naše práce přispěje k vytvoření tohoto světa. Počínaje tady a teď.

Zuzana Zeidlerová

Zuzaza Zeidlerová

revizor


podporujeme integraci cizinců v čr

sleduje jako hlavní myšlenku zachování otevřenosti České republiky vůči cizincům. Z toho důvodu je účelem nadace komunikovat přínos cizinců pro českou společnost, podporovat jejich integraci do společnosti a zachovat tak otevřenost České republiky. Tuto myšlenku šíříme zejména prostřednictvím vlastních projektů, například soutěží, odcenení a také prostřednictvím grantů, které vyhlašujeme průběžně.