Vize nadace

Otevřený

Vize nadace

Zakladatelem naší nadace je společnost TCCM s.r.o., která vidí za hlavní cíl poukázat na výhody rozmanitosti společnosti a otevřenost trhu. Sama zaměstnává 17 národností a působí v 22 státech.
Chceme poukázat na výhody, které přinášejí migranti pro stát a zaměřovat se na jejich přínos.

Přínos cizinců:

  • Pracovní síla - zaplňují mezery na trhu práce a pracují na pozicích o které obyvatelé hostitelské země nemají zájem, nebo naopak, přicházejí odborníci v různých oblastech. Oblasti s vyšší migrací tak bývají často místy inovací a vyšší produktivity.
  • Různorodost - kulturní a jazyková pestrost, obohacení společnosti
  • Zvýšený ekonomický růst - platí daně a tedy přispívají do státního rozpočtu. Často podnikají a vytvářejí příležitosti pro domácí obyvatelstvo.
  • Zlepšení demografického vývoje v hostitelské zemi což má za následek zpomalení stárnutí populace
  • Migrace má za následek inkluzivní růst podporující začlenění, tedy růst, o který se přičiní všichni a mají všichni prospěch z tohoto růstu. Jde o udržitelný rozvoj.

Chceme také poukázat na rozdíl v pojmech migrant a uprchlík. Média a veřejnost si je často sjednocují a zaměňují. Naše nadace chce poukázat nejen přínos cizinců, ale i rozdíl v pojmech.

Uprchlík: je osoba, která prchá před ozbrojeným konfliktem nebo pronásledováním a návrat domů může být pro danu osobu smrtelně nebezpečný. Kdo je uprchlík, je definováno v Úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu z roku 1967, dále je to Úmluva o uprchlících Organizace africké jednoty z roku 1969. Toto jsou základní dokumenty jejich právní základ a principy pronikly do dalších mezinárodních a národních zákonů a praxe. Jedna z nejdůležitějších zásad je, že uprchlíci by neměli být vráceni do situace, kde by byli opět ohroženi a tedy ani vyhnáni.

Migrant: je osoba, které nehrozí přímá hrozba pronásledováním nebo smrti. Důvody migrace tak mohou být různé: ekonomické, zlepšení vzdělání a nabrání odbornosti, spojení se s rodinou a touha po nových životních zkušenostech. Mají stále možnost vrátit se domů, mohou nadále požívat ochranu vlády v zemi, z které pocházejí.


podporujeme integraci cizinců v čr

sleduje jako hlavní myšlenku zachování otevřenosti České republiky vůči cizincům. Z toho důvodu je účelem nadace komunikovat přínos cizinců pro českou společnost, podporovat jejich integraci do společnosti a zachovat tak otevřenost České republiky. Tuto myšlenku šíříme zejména prostřednictvím vlastních projektů, například soutěží, odcenení a také prostřednictvím grantů, které vyhlašujeme průběžně.