Víte, jaký je torzdíl mezi uprchlíkem a migrantem?

Ano
Ne
Nevím